НАШИТЕ ПРОДУКТИ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА:

БОИ

СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ

ТОРОВЕ

ХАРТИЯ

СТЪКЛО

БУЛТЕРРА СООД е частна компания, създадена през 2008г. с предмет на дейност добив, обработка и търговия на минерални суровини.

През 2017 г., в партньорство с “Илинденски мрамор” ООД , получава концесия за добив на мрамори (CaCO3)от находище “Илинденци”, участък “Централен – 1”, разположен в землището на с.Илинденци, община Струмяни, област Благоевград.

БУЛТЕРРА СООД е частна компания, създадена през 2008г. с предмет на дейност добив, обработка и търговия на минерални суровини.

През 2017 г., в партньорство с “Илинденски мрамор” ООД , получава концесия за добив на мрамори (CaCO3) от находище “Илинденци”, участък “Централен–1”, разположен в землището на с.Илинденци, община Струмяни, област Благоевград.