Микрокреда

Продукти от 5 до 150 микрона в зависимост от нуждите на клиента.

Мраморно брашно

Продукти от 0,5мм до 3-4мм в зависимост от нуждите на клиента.

Мозайка

Продукти от 10-16мм и 16-32мм в зависимост от нуждите на клиента.

Обли бели камъни

очаквайте скоро

*Всички продукти се произвеждат от бял мрамор (CaCO3 – 98%+)